ข้อคิดประจำวัน!

📖 จงให้ความเมตตา และความปรารถนาดีกับคนอื่นๆ อย่างที่คุณอยากได้รับตอบแทนมาสู่ตัวคุณเช่นกัน
Post Reply
User avatar
yaowapagoode
Posts: 11
Joined: Sat Jan 08, 2022 11:16 am

ข้อคิดประจำวัน!

Post User avatar by yaowapagoode »

ความคิดที่ดีที่สวยงามทำให้เรามีความสุข
สามารถสร้างชีวิตให้มีความสุข และเป็นที่พึงพอใจ!❤️ กาย ไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสรีฐ
ใจ ไม่มีโลภโกรธ หลง
ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวง
❤️

Post Reply